Rivning av hus

När du fått ditt rivningslov av kommunen för att riva ett hus är det allra enklaste att anlita en rivningsfirma för att göra själva rivningsarbetet.

Även om det i teorin går att själv utföra rivningsarbetet av huset så är det ofta en ganska komplicerad historia. 
Förutom att rivningsarbetet och deponeringen måste göras så ska även kommunen förses med en rivningsplan där det ska framgå vilket material huset är byggt i och hur resterna sedan ska tas hand om.

Att anlita en certifierad och erfaren firma att ta hand om hela processen är den bästa lösningen för de allra flesta.

Kostnad för att riva hus

Ofta ligger kostnaderna för att riva ett hus någonstans mellan ett par hundra tusen kronor och uppåt. 

Att jämföra olika rivningsfirmor mot varandra och diskutera arbetet och slutkostnaderna är viktigt för att rivningen ska kunna ske så smärtfritt och priseffektivt som möjligt.

Även om du själv har stora kunskaper om materialet som ditt hus är byggt i och hur grunden ser ut, så krävs det att en besiktning först görs och att extra tidsåtgång kalkyleras för. 

Ju mer rivningsfirmorna har på fötterna innan arbetet påbörjas, desto större chans att ett realistiskt kostnadsförslag kan tas fram från början.

Vår offertförfrågningstjänst låter dig komma i kontakt med flera rivningsfirmor på samma gång. 

Det är enklare att bilda sig en uppfattning om vad arbetet kräver i kostnader och tidsåtgång om när flera firmor som är oberoende av varandra får lämna sina offerter.

Du kan jämföra dem mot varandra och se hur de resonerar. Dessutom får du tillgång till omdömen från tidigare kunder, certifieringar och annan information som bidrar till att du ska kunna känna dig trygg med firman som du sedan anlitar.

Asbest och sanering

Asbest är ett hälsofarligt ämne som idag är förbjudet vid nybyggnation, men fortfarande kan finnas i äldre byggnader.

Att sanera hus med asbest är ingenting som du ska göra på egen hand. 

Anlita istället professionella asbestsanerare som kan göra en inventering av huset och sedan sanera och deponera resterna på ett säkert sätt.

Sortering och återvinning av material

En viktig följd av rivningsarbetet är att materialresterna tas om hand om på ett säkert och miljöriktigt sätt.

Bjälkar, tegel och dörrar är exempel på saker som återvinns från husrivningar.

Innan rivningsarbetet genomförs ska alltid en inventering av materialet som huset består av göras.
På sätt samlas information om vilka material och ämnen som kan tas om hand om och vilka som ska bli farligt avfall.

Det material som inte är farligt avfall kan återvinnas och återanvändas till exempelvis nyproduktion.

Vanligt vid rivningsarbete är att olika stationer upprättas där olika typer av farligt avfall och material som kan återvinnas åtskiljs. 

Faktum är att mycket material från rivningsarbeten idag återvinns och det kräver stora kunskaper för att ta hand om material på ett miljöriktigt sätt. 

Så använd offertförfrågningstjänsten och hitta rätt firma för ditt rivningsarbete idag!

Våra senaste förfrågningar

 • Mattias bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning
  Hej jag undrar bara vad det kan kosta att riva ett hus på 130 kvm med källare där källaren inte ska användas till det nya huset. Huset är ett putshus från 1930 talet.
 • Charlie bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning
  Hej jag har en del av en betongvägg i min lägenhet jag skulle vilja riva, den är inte bärande. Det sitter en lampknapp på den men inget mer. väggen är ca 96x247x9,5 cm och en bit ovanför ett dörrvalv, ca 81x43x9,5 cm.
 • Christer bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning
  Rivning och borttransport av två byggnader i trä med plåttak. Ett bostadshus (1,5 plan) på ca. 100 kvm och ett uthus på ca. 38 kvm. Byggnaderna är uppförda ca. 1933. Båda byggnaderna står på plintar. Bostadshuset har en mindre utbyggnad på betongplatta. Gammal oljetank kvarlämnad....
 • Bengt bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning
  Rivning och bortforsling av ett redskapsskjul på ca 130 kvm. Plåttak. Största delen av byggnaden har en öppen långsida.
 • Leon bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning
  behöver kolla upp en vägg i bostadsrätt om det är bärande eller ej och riva ner väggen som är ca 5m2
 • Henrik bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning
  Rivning och bortforsling Icke-bärande tegelväggar (ca 20-22 m² väggyta)
 • Jesper bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning
  Rivning och bortforsling av ett förråd på strax under 4m². Byggt av trä, takpapp. Två små fönster. El till en PAX fläkt och ytterbelysning. Ungefärligt prisförslag efterfrågas.
 • Mohammad bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning
  Riva bort våran villa som brand

Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?

Anmäl ditt intresse här.